Ajuntament de Silla

Serveis i espais municipals

Serveis i Espais municipals

OFICINA D'ASSISTÈNCIA A LA CIUTADANIA (OAC)

SERVEIS SOCIALS

ADES

RECURSOS HUMANS

BIBLIOTECA PÚBLICA XELO CARBONELL

CONSERVATORI

LA NAU

POLICIA LOCAL

OMIC

CEMENTERI

POLIESPORTIU

CONNECTA MOLÍ

ESPAI JOVE

CARMEN VALERO

OFICINA DE TURISME

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23