Ajuntament de Silla

Museu MARS

Museu d’Història i Arqueología de Silla (MARS)

Sobre el Museu

El Museu d’Història i Arqueologia de Silla (MARS) mostra els objectes i les troballes més importants procedents de les excavacions arqueològiques de les viles romanes de la Plaça del Poble, el Mas de Baix, la Font del Gat i altres jaciments d’època medieval i moderna.

El MARS es projecte com un espai viu, on a més d’una col·lecció permanent, es pretén transmetre la comprensió dels fets històrics. Un espai didàctic i participatiu que fomente el coneixement i la consciència pel patrimoni cultural, històric i arqueològic. Una entitat on fer visites guiades als col·legis, tallers, pràctiques de catalogació i restauració, edició de publicacions afavorint el treball d’estudiosos e investigadors.

Amb la intenció de desenvolupar una nova idea de museu, formaran part del MARS altres espais externs, per a no associar-lo a un únic edifici.

D’aquesta forma inclourà les termes del Patí de les Monges, el forn romà i les nòries del Mas de Baix i la Via Augusta, l’ermita i les pintures murals de la Venta de Sant Roc, així com la vila romana de la Font del Gat.

  Ubicació Centres
IMG_1067

MUSEU MARS

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23