Ajuntament de Silla

Museu MARS

Museu d’Història i Arqueología de Silla (MARS)

Sobre el Museu

El Museu d’Història i Arqueologia de Silla (MARS) mostra els objectes i les troballes més importants procedents de les excavacions arqueològiques de les viles romanes de la Plaça del Poble, el Mas de Baix, la Font del Gat i altres jaciments d’època medieval i moderna.

El MARS es projecte com un espai viu, on a més d’una col·lecció permanent, es pretén transmetre la comprensió dels fets històrics. Un espai didàctic i participatiu que fomente el coneixement i la consciència pel patrimoni cultural, històric i arqueològic. Una entitat on fer visites guiades als col·legis, tallers, pràctiques de catalogació i restauració, edició de publicacions afavorint el treball d’estudiosos e investigadors.

Amb la intenció de desenvolupar una nova idea de museu, formaran part del MARS altres espais externs, per a no associar-lo a un únic edifici.

D’aquesta forma inclourà les termes del Patí de les Monges, el forn romà i les nòries del Mas de Baix i la Via Augusta, l’ermita i les pintures murals de la Venta de Sant Roc, així com la vila romana de la Font del Gat.

  Ubicació Centres
museu mars

MUSEU MARS

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23