Ajuntament de Silla

La Nau

La Nau

  Funcions

La Nau  de Silla és un equipament de titularitat municipal que té com a finalitat acollir l’organització d’actes interdisciplinaris, relacionats amb l’àmbit de la joventut, cultura, esport, associacionisme o de temps lliure i que, com a conseqüència del seu possible ús per part de la comunitat, necessita una regulació. Aquest reglament arreplega els criteris d’ordenació preferent a l’hora d’atorgar les corresponents autoritzacions municipals per a la seva utilització.

  Ubicació Centres

LA NAU

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23