Ajuntament de Silla

PLA JOVE SILLA

Aquest projecte de participació juvenil anomenat +Veu, está dissenyat per organizar, recollir, analitzar i considerar les opinions, interessos, necessitats i propostes de la gent jove del municipi.
Els resultats serviran de guia en les properes polítiques de joventut i es marcaran en el PLA JOVE de Silla el qual inclou les següents accions:

Entrevistes i enquestes que van recollir qüestions, inquietuds i propostes de millora sobre temes com a estudis, treball, oci i cultura, salut, igualtat, solidaritat, mobilitat, transport, medi ambient i altres. A més, es planteja una observació crítica del municipi amb propostes que, segons la persona entrevistada, millorarien els temes que el preocupen.

Meses de diàleg i tallers deliberatiu, per a conèixer els resultats generals de l’estudi, consensuar els temes que més interessen debatre i extraure propostes concretes que es presentaran i debatran en els FÒRUMS JOVES amb representació tècnica i joves implicats en el projecte. Finalment, amb totes les dades es preveu la realització DEL PLA JOVE MUNICIPAL

Més informació o contacte per MD @espaijovesilla

 NOVETATS

I Debat Jove +VEU

El pasat 7 de maig de 2021 es va desenvolupar el I Debat Jove +VEU amb el objectiu de proposar idees per a millorar l’entorn més pròxim de les persones participants. La sessió va estar organitzada per un comunicador virtual i es va dur a terme a l’Espai Jove, al centre Connecta Molí i des de casa on els assistents van poder debatre en grups xicotets en linea o de forma presencial, complint les normatives previstes per la COVID-19.

La discussió es va organitzar al voltant de quatre eixos:

 1. educacio/social
 2. oci/cultura
 3. esports
 4. salut
 Ja està disponible el resultat de les votacions.

Necessitem la teua opinió!

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Silla estem duent a terme +VEU, un projecte de participació juvenil que organitzem per a recollir, analitzar i considerar les opinions, interessos, necessitats i propostes de la gent jove del municipi. Els resultats serviran de guia en les pròximes polítiques de joventut i es reflectiran en el PLA JOVE de Silla.

Resultats de les votacions Debat Jove +VEU

El I Debat Jove +VEU tenia com a objectiu proposar idees per a millorar l’entorn més pròxim de les persones participants.

La sessió va estar organitzada per un comunicador virtual i es va dur a terme a l’Espai Jove, al centre Connecta Molí i des de casa estigueren alguns dels participants.

La majoria de les persones assistents van poder debatre en grups xicotets en línia o de forma presencial, complint les normatives previstes per la COVID-19.

La discussió es va organitzar al voltant de quatre eixos:

 1. educacio/social
 2. oci/cultura
 3. esports
 4. salut

Després d’una breu introducció en el plenari, cadascun dels quatre grups va disposar de 45 minuts per a realitzar una pluja d’idees sobre possibles millores en l’eix assignat. Era important tindre en compte la fiabilitat dels projectes i assegurar que el pressupost de cada proposta no superarà els 5.000€. Amb el suport de les monitores, cada grup va haver de triar almenys dues propostes i designar a una persona portaveu per a transmetre-les a la resta en una reunió plenària.

La posada en comú de totes les propostes va acabar amb l’elecció de les millors idees a través d’una votació virtual.

D’una banda, les propostes que estaven més desenvolupades i especificades s’han pogut portar a terme o s’han programat per realitzar-se a curt o mig termini.

D’altra banda, aquelles propostes que faltaven per desenvolupar però també foren votades es van concretar en una reunió, el 7/05/2021, amb els joves que assistiren al I Debat Jove.

Aquests van ser els resultats del dia del debat i del dia de la reunió:

 

Eix 1 – educació/social – Grup Connecta Jove 1

Propostes:

 • Xarrades informatives als IES sobre temes pràctics – 31% de vots
 • Ser promotors i educadors en temes socials – 69% de vots

Eix 2 – oci/cultura. Grup Connecta Jove 2

Propostes:

 • Bústia de suggeriments culturals en l’Espai Jove – 23% de vots
 • Guia participativa del centre turístic de Silla – 0% de vots
 • Espai recreatiu simplement on estar els joves amb taula de ping-pong, futbolí, etc  – 46% de vots
 • Millorar els espais de Silla de manera col·laborativa – 31% de vots

Eix 3 – esports. Grup Creant Futur 

Propostes:

 • Accés lliure al poliesportiu – 69% de vots
 • Programació del centre cultural Carmen Valero per al públic jove – 31% de vots

Eix 4 – salut. Grup As. Juvenils

Propostes:

 • Habilitar més papereres – 38% de vots
 • Tallers i jornades TIC per a joves – 31% de vots
 • Desestigmatizació dels trastorns en salut mental – 31% de vot
espai-jove
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23