Ajuntament de Silla

Oficina de Turisme

  Funcions

L’Oficina de Turisme centra la seva actuació en el suport al món local en matèria de turisme incidint en el camp del coneixement, de la planificació turística del territori mitjançant la realització de treballs, activitats, assessoraments, intervencions directes sobre recursos, a través de la implantació de noves infraestructures i el suport a l’estructuració de nous productes turístics com a promoció global i econòmica del territori.

  Ubicació Centres

OFICINA DE TURISME

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23