Ajuntament de Silla

Patrimoni Arquitectónic

PGH58828

Es tracta d’un antic palau que conserva la volumetria i façana primitiva, amb una ornamentació senzilla. Fou manat edificar al sequer de les antigues almàsseres comunals per D. Francisco Niederleytner Zamora, propietari de l’empresa “Abonos El Toro” com a residència familiar. Al 1918 fou permutat i entrà en funcionament el Col·legi-Asil de les Monges de Sant Vicent de Paül, funcionant finalment com una escola de xiques.

PGH58795

Obra de l’arquitecte Vicent Gascó Masot. Es tracta d’una de les poques construccions de l’època que es conserven, edificada per voluntat del rei Carles III com a seu de la casa de postes (correus) i el primer ajuntament borbònic, encara que fou acabada, i així figura en la orla commemorativa, en temps de Carles IV (1794). La simetria de la façana, l’ordre i la proporció dels buits, l’ús de la pedra en motllures, les baranes dels balcons, ràfec de coberta, tenen un gran valor com a exemple únic d’edifici neoclàssic. Va ser privatitzada a les darreries del segle XIX, ocupant l’oficina de telègrafs fins la dècada de 1970. Va ser adquirida per l’ajuntament en 1994, estant rehabilitada per a oficines municipals.

Principis s. XX Edifici construït sobre el primer hostal de Silla, ja documentat al segle XV com “hostalis plasea”, al segle XVII com a “Hostal de Sant Andrés”, i al segle XIX com a “Mesón de Don Juan Julián”. Posteriorment, a l’hort adjacent s’acollirà el cinema d’estiu que, al 1940 encara conservaba el safareig i la sènia originals.

Coneguda també com a La Casa de les Catarres, fou abans l’antiga fleca i tenda de La Senyoria, funcionant al Segle XIX com a Taula de Prèstecs i seu de la Sociedad Bienechora. Al seu corral s’ha trobat sobrepossat superficialment un paviment de llosetes de fang cuit d’època romana.

  Galeria d'imatges
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23