Ajuntament de Silla

L’Albufera

L'Albufera

El Port de Silla

Aquest lloc tan entranyable per on accedim directament a l’Albufera, a més de ser un referent paisatgístic singular, també té molta història al seu voltant. Emplaçat a 2 quilòmetres a l’est de la població, al límit entre l’horta i l’arrossar, quan els visitants el descobreixen per primera vegada, sempre de manera casual… es troben un paratge relaxant i deliciós per on sembla que no ha passat el temps. La seua antiguitat no la podem datar amb exactitud, ni tan sols el punt exacte on va estar emplaçat el primer embarcador; només hi ha referències escrites dels antics cronistes (Beuter, Escolano, Huici, etc) que daten els aprofitaments naturals en una cronologia preromana, com foren les primeres dessecacions fetes pels cartaginesos a la frontera oest, just on es troba el nostre terme.

Però, deixant de costat hipòtesis no demostrades, si que sabem d’una important activitat pesquera al segle XIII, ja que segons el privilegi lliurat el 5 de febrer de 1248 a favor de l’Orde de l’Hospital, el rei Jaume I, que tres anys abans havia decretat l’expulsió dels musulmans de l’horta de València, per assegurar-se l’impost del “quint” amb què estava gravat el peix, permeté a cent famílies de moros seguir habitant a Silla, de les quals, seixanta havien de ser homes que saberen navegar les barques que havia disponibles, uns pescadors que foren desallotjats del Barrasí i enviats als afores, vora el camí del Port, naixent d’aquesta manera l’anomenat Raval, que correspon a la zona de la Font de la Bàscula. Aquest document demostra la importància que aleshores assolia el Port, capaç d’allotjar almenys 60 embarcacions i la infraestructura complementària formada pels habitatges, magatzems per guardar les xarxes, drassanes per treballar els calafats, etc.

  Galeria d'imatges
  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23