Ajuntament de Silla

Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA)

Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA)

  Funcions

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Silla és un centre formatiu de titularitat municipal, depenent de la Regidoria d’Educació.

L’escola d’adults està reconeguda per Conselleria d’Educació com a Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes i te l’autorització per a impartir els dos nivells conduents a l’obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària.

  Ubicació Centres

Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA)

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23