Ajuntament de Silla

AVÍS LEGAL

1. Introducció.

Mitjançant el present, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Silla. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de l’Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas https://www.silla.es/ (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i / o aplicacions mòbils) la titularitat correspon a l’Ajuntament de Silla, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada ia la seu electrònica de l’Ajuntament: ****** *****.

Seu electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de l’Sector Públic, a l’adreça (URL) ********* s’ha ubicat a Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de Silla.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències.

La seu electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establerts en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta seu electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que requereixin l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de Silla de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llegiu atentament el present ‘Avís Legal’.

2. Caràcter de la informació publicada al Portal

Les informacions ofertes mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.
L’Ajuntament de Silla procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament de Silla no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Silla, sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.
La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin d’aplicació.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’aquest no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació sigui exacta i precisa, i procediran a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecten. L’Ajuntament de Silla no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Silla i / o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, Vè. Adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents condicions i Termes Generals d’Ús i de les condicions particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs Web hipervinculats des https://www.silla.es/, de les quals no respon l’Ajuntament de Silla.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23