Ajuntament de Silla

Participació

  Funcions

La Regidoria de Participació Ciutadana és l’encarregada de facilitar espais de trobada amb el conjunt de la població i el moviment associatiu, per així fer-los partícips de les desicions municipals que afecten al nostre poble.

  Técnic de Participació

PAU BENEIT

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23