Ajuntament de Silla

Cultura

  Funcions

La Cultura Popular sorgeix espontàniament i és encarnada i practicada per les classes populars, que participen en les celebracions com a actors i com espectadors. Es basa, generalment, en la memòria de la gent i en la transmissió oral en l’àmbit de la família i dins l’entorn comunitari. Connecta amb les formes de vida de la gent i se celebra a l’espai públic”. 


Centralitzem tota l’administració d’àmbit sociocultural a l’espai LA NAU. Un centre on es gestiona tot allò referent a l’àrea de Cultura, Festes, Joventut i Participació.

  Técnic de Cultura

BENJAMÍ DOMÈNECH

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23