Ajuntament de Silla

Benestar Social

 • Treballadores Socials: 
  • Amparo Arévalo
  • Alicia Gallent
  • Cintia Sanchis
  • Silvia Escrihuela

Contacte: benestar@silla.es

 • Educadors Socials: 
  • Manuel Guerrero
  • Mónica Siscar

Contacte: benestar@silla.es

 • Psicóloga:
  • Sandra Gascó

Contacte: benestar@silla.es

 • EEIIA
  • Mónica Forner

Contacte: seafi@silla.es

 • Unitat administrativa:
  • Raquel Gradoli: rgradoli@silla.es
  • Armando Zaragozá: azaragoza@silla.es
  • Tonica Cordellat: tcordellat@silla.es
  • Inma Lluch: clluch@silla.es
  • Marta Alapont
 • MAJORS
  • Dependència
  • Servei d’ajuda a domicili (SAD)
  • Viatges i Balnearis IMSERSO
  • Viatges i Balnearis Generalitat
  • Targeta del Major
  • Serveis de perruqueria i podologia
  • Activitats d’oci per als majors
 • PERSONES AMB DISCAPACITAT
  • Persones amb discapacitat
  • Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduida
  • Centre Ocupacional Tola
 • PRESTACIONS I AJUDES
  • Prestacions econòmiques individualitzades (PEI’s)
  • Ajudes targetes moneder
  • Ajudes subministres bàsics energètics
  • Renda Valenciana d’Inclusió
  • Renda d’Inserció Sociolabora
 • DONA
  • Atenció a les víctimes de violència de gènere
 • MENORS
  • Menors
  • Absentism
  • Ajudes d’inclusió a menors
  • Suport família i infància en periode estival
  • Centres de Dia
 • ASSISTÈNCIA JURÍDICA
  • Assistència jurídica
 • ASSISTÈNCIA PSICOLÒGIC
  • Assistència psicològica
 • EXTRANJERIA
  • Informes d’arrelamen
 • ASSOCIACIONS I ONG’s
  • Associació “Els Majors de Silla”
  • Caritas
  • Associació “TEAyudamos”
  • Associació Amas de Casa “Tyrius”
  • Cruz Roja
  • Associació “Solidaridad Gitana”
  • Associació Internacional “Coni”
  • Associació Intercultural “Boussana Africa”
  Cap àrea

  INNOCENCI DOMINGO

  Tècnica de gestió administrativa

RAQUEL GRADOLÍ

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23