Ajuntament de Silla

Seguretat Ciutadana

Aquesta regidoria treballa en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les competències pròpies de l’Ajuntament en aquest àmbit, per mitjà dels serveis municipals i especialment de la Policia local

  Regidoria

VICENT ZARAGOZÁ ALBEROLA

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23