Ajuntament de Silla

Participació

Des de l´Ajuntament de Silla, fem una aposta per impulsar la participació ciutadana i l’associacionisme com un dels eixos bàsics de l´activitat política municipal. I precisament la participació ciutadana comporta una relació de qualitat, de compromís i de responsabilitat, entre els poders públics i la ciutadania.

  Regidoria

FRANCISCO GÓMEZ REBOLLO

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23