Ajuntament de Silla

Joventut

La Regidoria de Joventut té com a missió principal abordar les qüestions municipals en matèria de Joventut, tant administrativament com tècnicament, d’una forma global, coordinant els programes municipals en matèria de Joventut. A fi de complir aquesta missió, des de la Regidoria de Joventut, tenim com a objectius prioritaris els següents: fomentar la participació dels jóvens en tots els àmbits, desenvolupar programes d’oci i temps lliure dirigits a jóvens, promocionar la creació artística juvenil y posar a disposició dels jóvens serveis d’informació i assessorament sobre qüestions del seu interés, ja siga en l’àmbit jurídic, ocupació, vivenda, sexualitat, salut, etc.

  Regidoria

AMPARO ALAPONT CHILET

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23