Ajuntament de Silla

Igualtat

L’Ajuntament de Silla, per mitjà de la Regidoria d’Igualtat, posa en marxa polítiques públiques per a garantir complir la normativa vigent i instaurar la igualtat de gènere, tant dins de l’entitat local com en laciutadania.

Eixes polítiques públiques han de tenir en compte la perspectiva de gènere, la qual ha de ser una constant en totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme per les diferents àrees, departaments i serveis que conformen l’administració local, tot complint el principi de transversalitat.

La Regidoria d’Igualtat serà l’encarregada de promoure i assegurar que eixa visió de gènere s’integre en el dia a dia de tota la Corporació Municipal i que cale en la ciutadania, despertant una visió d’anàlisi i reflexió i acostant-nos d’aquesta manera a la consecució efectiva de la igualtat entre dones i homes.

  Regidoria

CARMEN GINER ZARAGOZÁ

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23