Ajuntament de Silla

Festes

La Regidoria de Festes té com a missió la d’organitzar festejos en dates assenyalades com el Dia del Crist, Sant Sebastià o el 9 d’octubre entre d’altres, així com donar suport logístic i econòmic als diferents barris i partides del terme municipal en l’organització de les festes per part de les respectives comissions.

  Regidoria

JOSEFINA ZARAGOZÁ NARANJO

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23