Ajuntament de Silla

Esports

La Regidoria d’Esports és l’encarregada de la promoció esportiva en la ciutat en totes les seues vessants: esport base, competició, salut, recreació, etc. així com de les propostes de noves instal·lacions i manteniment de les existents. Organitza activitats esportives i planteja diferents campanyes i col·laboracions amb les entitats esportives locals per a recolzar les seues tasques.

  Regidoria

BENIGNO BODÓN

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23