Ajuntament de Silla

Educació

El Servei d’Educació vetlla perquè l’oferta educativa s’adeqüe a les necessitats de la ciutadania de Silla. Així mateix, aquest Servei atén les demandes i inquietuds de la ciutadania que tinguen relació amb l’educació i informa dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l’abast. En definitiva, impulsa i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania.

  Regidoria

LAURA MILLÁN PALAU

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23