Ajuntament de Silla

Cultura

La Regidoria de Cultura, com un dels departaments que conformen l’Ajuntamentde Silla, té entre els seus objectius la promoció, l’organització i la gestió de la política cultural definida pel govern local del poble, així com l’administració dels mitjans necessaris per a portar-la a bon terme.

Per aconseguir els seus objectius, la Regidoria organitza, a través de les seues diferents departaments i centres culturals, activitats, concerts, cursos, exposicions, conferències, audicions didàctiques, etc. També manté relacions de col·laboració amb altres administracions de l’Estat, de la Generalitat i amb organismes públics i privats per a la realització conjunta de cicles culturals.

  Regidoria

JOSEFINA ZARAGOZÁ NARANJO

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23