Ajuntament de Silla

Benestar Social

És un servei públic municipal adreçat a persones, famílies i col·lectius que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Ofereixen suport a diferents problemàtiques i treballen la prevenció de situacions de risc.

  Regidoria

TRINIDAD MARTÍNEZ JIMÉNEZ

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23