Ajuntament de Silla

Agricultura, Medi Ambient i Vedat de Caça

Des de l’àrea d’Agricultura es coordinen els serveis i prestacions que ofereix l’Ajuntament en matèria agrícola, des de la tramitació de documentació en matèria agrària a la relació amb altres organismes relacionats amb el món rural.

Els objectius d’esta servei són:

Donar suport a les organitzacions agrícoles per part de l’Ajuntament en les iniciatives que es puguen emprendre per a la pervivència i desenvolupament de l’activitat agrícola local
Impulsar polítiques i iniciatives de caràcter municipal destinades al foment de l’agricultura com a sector econòmic de futur

Activitats que ofereix a la ciutadania:

– Atendre totes les queixes relatives a inmobles rústics, sol.licituds manteniment de infraestructures agraries, mediacions entre particulars…

– Emissió de certificacions cadastrals i de padróns municipals i emissio de certificació de cultius

– Autoritzacións de tancament de parcel.les

– Organització de: jornades tècniques d’agricultura, congrés de citricultura, jornades ambientals, etc.

La Regidoria de Medi Ambient és la responsable de dirigir la política mediambiental de l’Ajuntament de Silla, participant en tots els procediments i servicis que puguen produir un efecte directe sobre el medi, els recursos naturals, etc., intentant millorar les condicions ambientals, controlant la contaminació i fomentant la sostenibilitat en l’activitat municipal.

Intenta acostar el medi ambient a la població de Silla, afavorint-ne el coneixement i el gaudi, al mateix temps que modificar progressivament els seus hàbits de conducta per aconseguir un major respecte i un ús racional del nostre patrimoni i recursos naturals.

Documents

  Regidoria

JOSÉ FELIPE GARCÍA IBORRA

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23