Ajuntament de Silla

Comencen les obres d’eficiència energètica i aïllament tèrmic i acústic del Conservatori Professional Municipal de Música

L’Ajuntament de Silla ja ha iniciat les obres d’eficiència energètica i aïllament tèrmic i acústic al Conservatori Professional Municipal de Música.

Aquesta intervenció contempla la substitució de tota la fusteria i envidrament exterior, i la retirada de l’aplacat de pedra existent en tota la planta baixa pel perill de caiguda que representa, substituint-lo per un revestiment de monocapa en color.

A més, el projecte preveu la supressió de les barreres arquitectòniques que encara presenta l’edifici, actuant en l’accessibilitat de l’entrada principal i la col·locació d’un doble passamans a l’escala general.

També s’actuarà en la impermeabilització i pavimentació de tots els balcons de la planta primera per reforçar la seua estanquitat davant de les pluges.
Aquest projecte té una inversió municipal prevista de 57.721,95 €, subvencionada pel Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals de la Diputació de València, i s’estima un termini d’execució de 3 mesos, coincidint en el període no lectiu del centre.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23