Ajuntament de Silla

Silla exposa a Noruega el projecte “The hug to employement”

La ciutat noruega de Bergen ha acollit, el 16 al 17 de novembre, la reunió transnacional del Projecte europeu Erasmus + “The Hug to Employement” que lidera i coordina l’Ajuntament de Silla, en el qual participen com a socis formals Stiching Bloom d’Holanda i Vestland, fylkeskommune de Noruega d’Espanya i com a socis no formals s’han integrat la Universitat de València i els tres centres de secundaria de Silla, l’IES Enric Valor, IES Sanchis Guarner i Col·legi Sagrada Família, així com tres centres de Xàtiva CEIP La Costera, i els IES Josep Ribera i Jose Simarro amb una amplia trajectòria en projectes europeus. Aquest projecte va rebre el màxim guardó per la FEMP en la categoria de prevenció i intervenció enfront de l’absentisme escolar en 2020.

L’alcalde de Silla i també regidor de Projectes Europeus, al costat d’un equip tècnic, ha presentat a Noruega la Guia metodològica per a implementar el coaching socioeducatiu per a la prevenció de l’absentisme i abandó escolar, la qual ja s’està fent una prova pilot en un grup del centre noruec Arstad VGS Vestland fylkeskommune de Bergen.

Aquests dies a Noruega s’han tingut reunions amb l’equip directiu, els mediadors de carrer i alumnat participant en el projecte de l’Institut Arstad VGS Vestland fylkeskommune de Bergen on s’ha posat de manifest la importància de treballar des de la prevenció i crear ponts entre els joves i l’escola.

L’alcalde de Silla, Vicente Zaragoza ha manifestat que el projecte “Hug to Employment” és un projecte molt il·lusionant i innovador que va néixer d’un projecte europeu a Holanda en 2019 que pretén aconseguir la inserció sociolaboral dels joves des de l’educació i promoció del seu talent, des de la perspectiva de la prevenció i la disminució la taxa d’abandó escolar, secundant de forma individualitzada als joves en tots els àmbits. Amb aquesta mena de projectes, avancem cap a l’objectiu (ODS4) de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i veure com a països tan avançats en educació com Noruega estan provant, és una gran satisfacció”


Silla expone en Noruega el proyecto “The hug to employment”

La ciudad noruega de Bergen ha acogido, el 16 al 17 de noviembre, la reunión transnacional del Proyecto europeo Erasmus + “*The Hug to Employment” que lidera y coordina el Ayuntamiento de Silla, en el cual participan como socios formales Stiching ,Bloom de Holanda y Vestland, fylkeskommune de Noruega de España y como socios no formales se han integrado la Universitat de València y los tres centros de secundaria de Silla, la IES Enric Valor, IES Sanchis Guarner y Colegio Sagrada Familia, así como tres centros de Xàtiva CEIP La Costa, y los IES Josep Ribera i José Simarro con una amplia trayectoria en proyectos europeos. Este proyecto recibió el máximo galardón por la FEMP en la categoría de prevención e intervención frente al absentismo escolar en 2020.

El alcalde de Silla y también regidor de Proyectos Europeos, junto a un equipo técnico, ha presentado en Noruega la Guía metodológica para implementar el *coaching socioeducativo para la prevención del absentismo y abandono escolar, la cual ya se está haciendo una prueba piloto en un grupo del centro noruego Arstad VGS Vestland fylkeskommune de Bergen.
Estos días en Noruega se han tenido reuniones con el equipo directivo, los mediadores de calle y alumnado participando en el proyecto del Instituto Arstad VGS Vestland fylkeskommune de Bergen donde se ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar desde la prevención y crear puentes entre los jóvenes y la escuela.
El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá ha manifestado que el proyecto “*Hug to Employment” es un proyecto muy ilusionante e innovador que nació de un proyecto europeo en Holanda en 2019 que pretende conseguir la inserción sociolaboral de los jóvenes desde la educación y promoción de su talento, desde la perspectiva de la prevención y la disminución la tasa de abandono escolar, secundando de forma individualizada a los jóvenes en todos los ámbitos. Con este tipo de proyectos, avanzamos hacia el objetivo (ODS4) de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y ver como países tan

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23