Ajuntament de Silla

Silla aconsegueix 160.000€ dels Fons Next Generation per a la rehabilitació de la Casa de la Font de la Bàscula

El projecte presentat per l’Ajuntament de Silla de Rehabilitació de la Casa de la Font de la Bascula ha estat un dels 406 seleccionats, 30 de la Comunitat Valenciana dels més de1.060 presentats en tota Espanya

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha comunicat a l’Ajuntament de Silla la Resolució provisional de l’adjudicació d’unes ajudes per valor de 159.114,00 euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per poder portar a terme la Rehabilitació de la Casa de la Font de la Bàscula.

La rehabilitació té com a objectiu millorar el funcionament energètic, instal·lacions, accessibilitat i estat de conservació de l’edifici que actualment és la seu dels Serveis Socials municipals de Silla. D’aquesta manera es vol recuperar la imatge d’aquest edifici icònic protegit pel seu interès patrimonial i millorar la seva habitabilitat i el servei que s’ofereix a la ciutadania.

Entre altres actuacions, es preveu que es porten a terme millores en eficiència energètica que afectará fusteries, vidres, aïllaments, climatització, il·luminació i producció fotovoltaica, millores d’accessibilitat, que se centra en l’habilitació d’un bany accesible i la millora de la conservació mitjançant la restauració de la façana, actualment molt deteriorada.

Aquestes ajudes del Fons Europeu Next Generation de la Unió Europea se sumen a les ajudes rebudes per a la modernització del mercat municipal i zona comercial adjacent que actualment està en fase d’execució amb una inversió de 300 mil euros.

L’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacat “la importància de les ajudes aconseguides per Silla dels Fons Next Generation i que situa al municipi en l’avantguarda europea, al ser dels pocs municipis que aconsegueixen ajudes en les dues convocatòries realitzades. Tot això és fruit de l’estratègia desenvolupada a nivell municipal en matèria de fons europeus, especialment els Next Generation.”

El projecte presentat per l’Ajuntament de Silla ha estat un dels 406 seleccionats, 30 de la Comunitat Valenciana dels més de 1.060 presentats en tota Espanya.

Subvencionado con los Fondos Europeos Next Generation por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Silla de Rehabilitación de la Casa de la Fuente de la Bascula ha sido uno de los 406 seleccionados, 30 de la Comunidad Valenciana de los más de 1.060 presentados en toda España

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado al Ayuntamiento de Silla la Resolución provisional de la adjudicación de unas ayudas por valor de 159.114,00 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para poder llevar a término la Rehabilitación de la Casa de la Fuente de la Báscula.

La rehabilitación tiene como objetivo mejorar el funcionamiento energético, instalaciones, accesibilidad y estado de conservación del edificio que actualmente es la sede de los Servicios Sociales municipales de Silla. De esta forma se quiere recuperar la imagen de este edificio icónico protegido por su interés patrimonial y mejorar su habitabilidad y el servicio que se ofrece a la ciudadanía.

Entre otras actuaciones, se prevé que se lleven a cabo mejoras en eficiencia energética que afectará a carpinterías, vidrios, aislamientos, climatización, iluminación y producción fotovoltaica, mejoras de accesibilidad, que se centra en la habilitación de un baño accesible y la mejora de la conservación mediante la restauración de la fachada, actualmente muy deteriorada.

Estas ayudas del Fondo Europeo Next Generation de la Unión Europea se suman a las ayudas recibidas para la modernización del mercado municipal y zona comercial adyacente que actualmente se encuentra en fase de ejecución con una inversión de 300 mil euros.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacado “la importancia de las ayudas conseguidas por Silla de los Fondos Next Generation y que sitúa al municipio en la vanguardia europea, al ser de los pocos municipios que logran ayudas en las dos convocatorias realizadas. Todo esto es fruto de la estrategia desarrollada a nivel municipal en materia de fondos europeos, especialmente los Next Generation.”

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Silla ha sido uno de los 406 seleccionados, 30 de la Comunidad Valenciana de los más de 1.060 presentados en toda España

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23