Ajuntament de Silla

programa d’ocupació per a treballadors que provenen del règim especial agrari i dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

L’Ajuntament de Silla,com cada any gestiona el programa d’ocupació per a treballadors que provenen del règim especial agrari i dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

Els treballs que se reealitzaran serà la neteja i recuperació de les fonts naturals i sequiols del terme municipal els quals comprenen: la sèquia Font d’Alapont, sèquia del Figuero (assarb nord), sèquia Font de Manano (assarb sud), sèquia de l’Oro, sèquia Nova, sèquia de Tafarra, sèquia del barranquet, sèquia de la Rambleta.

La condició per ser contractat en aquest programa és que els desocupats han de pertànyer al Règim Agrari de la Seguretat Social i estar inscrits en l’Espai Labora de Silla.

Si estàs interessat i estàs desocupat, què has de fer?

Vindre a informar-te a aDES i acreditar que tens les cotitzacions requerides al Sistema Especial Agrari (SEA). Aquest requisit és IMPRESCINDIBLE per a poder participar en l’oferta de Peó agrícola d’aquest programa i per a l’oferta de Capataç agrícola, s’haurà d’acreditar mitjançant IVL una experiència de 12 mesos en l’ocupació.

El perídode previst de contractació serà de l’1 de juliol fins el 31 d’agost de 2022.

 

Més informació

 

aDES- Agència de Desenvolupament Econòmic de Silla

C/ Llibertat, 2 · 46460 Silla · 961219795

Horari d’atenció: 10 a 14 hores

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23