Ajuntament de Silla

L’ajuntament de Silla rep una subvenció de 1.256.772 euros del Labora per a la realització de dos nous Tallers d’Ocupació

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Silla una subvenció de 1.256.772 euros per a la realització de dos nous Tallers d’Ocupació: TALLER OCUPACIÓ SILLA AVANÇA I TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES SILLA CREA FUTUR. Dels 92 projectes aprovats en la província de València, el projectes de Silla són dos dels millors cinc puntuats pel LABORA. Servei Valencià de Formació i Ocupació.

 

Per una banda, el Taller d’Ocupació SILLA AVANÇA possibilitarà la formació i contractació de 30 persones demandants d’ocupació en les especialitats de jardineria, electricitat i obra.  I, per altra, el TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES SILLA CREA FUTUR possibilitarà la formació i contractació de 20 dones demandants d’ocupació en les especialitats de jardineria i d’ Auxiliar d’obra junt amb Pintura vial.

 

Durant el desenvolupament dels Tallers d’Ocupació l’alumnat-treballador rebrà formació professional per a l’ocupació adequada a l’ocupació a exercir, dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional i a més, rebran formació complementària de caràcter modular en matèria de Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i Igualtat de Gènere, Informàtica i internet i Formació Bàsica de Riscos Laborals així com formació en competència matemàtica, competència digital, competència castellana i competència de llengua valenciana.

 

El Taller tindrà una duració de 12 mesos on els alumnes-treballadors a la vegada que es formen tindran un contracte de formació des de l’inici de l’acció formativa.  Aquest tipus de formació permet obtindre els certificats de nivell 1 i 2 en l’especialitat corresponent . El començament del Taller esta  previst  per a final de desembre de 2022.

 

Selecció d’alumnes-treballadors/treballadores

La selecció d’alumnes-treballadors/treballadores és realitzarà mitjançant oferta genèrica tramitada per l’Espai LABORA de Silla, qui fa una preselecció dels candidats d’acord amb les bases generals de l’alumnat/treballador participant en Tallers d’Ocupació. Per la qual cosa les persones interessades en participar hauran d’inscriure’s  en el Taller en l’ especialitat que desitgen optar.

Per tal d’inscriure’s, les persones interessades han de seguir els següents passos:

1.- Agafar cita prèvia en Labora Silla: https://puntlabora.gva.es/puntlabora/atenciontelefonica

2.-  Seleccionar el check “Cursos de formació”

3.- Emplenar les dades del formulari i en l’apartat Notes s’ha d’escriure Taller Ocupació Silla Avança  i l’especialitat en la qual volem inscriure’ns (jardineria,electricitat,obra)) o bé, Taller Ocupació Silla Crea Futur especialitats (jardineria, obra+pintura).

 

Més informació: aDES –Agència d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de Silla

C/ llibertat, 2 ·46460 Silla · 961219795

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23