Ajuntament de Silla

Informació relativa a les despertaes de Falles

Despertaes:

Dia: 17 de març de 2022

Horari: de 8:00 hores fins les 9:00 hores

Itinerari: JACINTO BENAVENTE, HERNAN CORTES, ECHEGARAY, VALÈNCIA, REIS CATÒLICS, VICENTE ALEIXANDRE, JUAN RAMON JIMENEZ.

Dia: 18 de març de 2022

Horari: de 8:00 hores fins les 9:00 hores

Itinerari: JUAN RAMON JIMENEZ, JACINTO BENAVENTE, MANUEL BROSETA, TOMAS Y VALIENTE, JACINTO BENAVENTE, VICENTE ALEIXANDRE, REIS CATOLICS, JUAN RAMON JIMENEZ.

Dia: 19 de març de 2022

Horari: de 8:00 hores fins les 9:00 hores

Itinerari: JUAN RAMON JIMENEZ, REIS CATOLICS, HERNAN CORTES, MIRAMAR, 1 MAYO, JOSE MARIA PEMAN, DR. FLEMING, JUAN RAMON JIMENEZ

Les autoritats adverteixen del perill del foc i demanen a tothom que siga conscient i que adopte les mesures necessàries a títol material i personal.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23