Ajuntament de Silla

Els Tallers d’Ocupació Silla en Marxa VI continuen realitzant tasques de millora al nostre poble

L’alumnat-treballador de l’especialitat de jardineria del Taller d’Ocupació Silla en Marxa VI està duent a terme tasques de reposició i substitució de plantes de temporada al passeig de l’Estació, la plaça del Mercat Vell i la plaça del Poble, entre d’altres. Així mateix, continua realitzant el manteniment d’alguns jardins i parcs el qual inclou tasques com tallar la gespa,  retallar els bolets i arbustos, cuidar els jardins ornamentals, eliminar les males herbes, regar el terra, abonar, controlar les plagues, etc. per continuar millorant el nostre municipi.

A més, l’alumnat-treballador de l’especialitat d’electricitat ha participat en la renovació de la instal·lació elèctrica de la cuina del bar situat a l’edifici de la Llar del Jubilat de Silla amb algunes actuacions com l’ampliació de línies elèctriques en instal·lació interior amb tub i canaletes protectores; la instal·lació de mecanismes i endolls nous així com de magnetotèrmics i diferencials en quadres de comandament i protecció; la instal·lació de quadres generals de comandament i protecció; la col·locació de lluminàries en sostres desmuntables i parets, la instal·lació i senyalització d’enllumenat d’emergència i d’eixides etc.

Actualment, l’alumnat-treballador de l’especialitat d’obra, junt amb l’especialitat d’electricitat, estan finalitzant la millora de l’enllumenat públic mitjançant la utilització d’equips de tecnologia LED de l’avinguda de la Séquia Reial del Xúquer.

El programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a les quals va dirigit mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social que possibiliten la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

El Taller d’Ocupació Silla en Marxa VI està subvencionat per LABORA. Servei Valencià d’Ocupació i Formació i té una duració de 12 mesos.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23