Ajuntament de Silla

2a reunió transnacional del projecte europeu The hug to employment

El passat 15 d’octubre va tindre lloc la 2a reunio transnacional del projecte europeu liderat per l’Ajuntament de Silla The hug to employment.

En aquesta  trobada, els socis van començat a dissenyar la guia metodològica de coaching socioeducatiu amb la finalitat de brindar suport individualitzat als joves en totes les àrees (familiar, social, educativa). La guia té en compte aspectes com la metodologia, la planificació, l’execució i l’avaluació del coach o de la persona que fa classes als joves, el diari i el seguiment que cada jove tindrà durant el seu procés d’aprenentatge, els agents externs amb els quals poden crear sinergies  (família, amics, organitzacions, associacion culturals, esportives i socials…) i estudis de casos i reptes per al coach.

La intenció d’aquesta guia és desenvolupar una metodologia amb eines utilitzades i avaluades pels socis per a poder fer un itinerari individualitzat per al jove.

 

Segunda reunión transnacional del proyecto europeo “The hug to employment”.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar la 2ª reunión transnacional del proyecto europeo liderado por el Ayuntamiento de Silla: The hug to employment.

 

En este encuentro, los socios empezaron a diseñar la guía metodológica de coaching socioeducativo con el fin de brindar apoyo individualizado a los jóvenes en todas las áreas (familiar, social, educativa). La guía tiene en cuenta aspectos como la metodología, la planificación, la ejecución y la evaluación del coach o de la persona que da clases a los jóvenes, el diario y el seguimiento que cada joven tendrá durante su proceso de aprendizaje, los agentes externos con los que pueden crear sinergias (familia, amigos, organizaciones, asociaciones culturales, deportivas y sociales…) y estudios de casos y retos para el coach.

La intención de esta guía es desarrollar una metodología con herramientas utilizadas y evaluadas por los socios para poder realizar un itinerario individualizado para el joven.

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23