Jaciments Arqueològics
Sitges
Sitges
Es tracta de 5 sitges que tenen una relació geomètrica especial: les 4 primeres tenien una ordenació linial paral·lela a la cara est de la torre i la cinquena se situava a 90º d'aquesta alineació, confrontant-se al llenç sud de la torre. La sitja 1, de planta piriforme, presentava parets de morter i pedra, enlluïdes per ambdues cares i es fonamentava sobre dos o tres fileres de pedra travada amb morter i sota les quals el mur travessava una capa d'argila rogenca durant un metre aproximadament, sense utilitzar cap tipus d'argamassa per a la seua unió. La resta de sitges estaven parcialment assolades i no disposem d'informació sobre elles ja que no foren excavades.
Fitxa
02-Sitges.pdf 02-Sitges.pdf (2,75 MB)
image002
Localització: Des de la plaça de l'Ajuntament al costat esquerre de la Torre (actualment el jaciment està baix de l'edifici contigu a l'Ajuntament)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167