Agenda
Portada > Serveis Municipals > Urbanisme > Agenda > Modificació puntual ordenança reguladora de guals (passos permanents)
10/01/2017
Modificació puntual ordenança reguladora de guals (passos permanents)
S'ha aprovat inicialment per acord del Ple de l'ajuntament en sessió de 29 de novembre de 2016, la modificació puntual de la ordenança reguladora de guals (passos permanents) en relació a l'article 15 apartats 2 i 3 relatius als doble guals.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167