Actualitat
Portada > Serveis Municipals > Urbanisme > Actualitat > EL DIMARTS COMENÇA LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE
EL DIMARTS COMENÇA LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE
09/09/2016
EL DIMARTS COMENÇA LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE
El cost total de les obres amb l'IVA inclòs és de 147.340€, totalment finançades per part de la Diputació de València, a través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles per a l'any 2015.
PLÀNOL_PLAÇA

Les obres que començaran a partir del pròxim dimarts 13 de setembre se centraran quasi exclusivament en la substitució de part dels paviments i la col·locació de mobiliari urbà a fi de recuperar l’ús complet de la plaça per a vianants i suprimir part dels estacionaments ara permesos.

 

El trànsit rodat es canalitzarà en una única direcció cap al carrer de Sant Roc; d’una banda al cantó est a través de pilons protegint la zona de les terrasses dels bars i, per l’altra banda, amb jardineres i bancs que delimitaran l’espai central. Es tracta d’obtenir un paviment continu i aprofitar al màxim les actuals llambordes naturals i suprimir les voreres i els senyals.

 

Per a fer factible els múltiples usos tradicionals de la plaça i la celebració d’actes religiosos i civils de tot tipus (processons, festa major, plaça de bous, etc), tant els pilons com la resta de mobiliari urbà seran desmuntables.

 

Es tracta de donar continuïtat al recorregut entre carrer de València i el carrer de Sant Roc, delimitant amb una línia de pedra natural els dos paviments que conformen la remodelació prevista: al cantó est i fins a les façanes de l’església i de l’ajuntament, se substituiran les voreres per llambordes naturals recuperades, idèntiques a les que formen la plaça; es completarà aquesta actuació amb la reparació del paviment que es mantindrà: neteja i reconstrucció de les juntes entre llambordes naturals.

 

Des d’aquesta línia de pedra natural fins a la façana est, es continuarà el paviment de llambordes prefabricades de formigó de color negre, que substituiran les voreres actuals, fins a la línia de la rasant actual de les façanes. Així suprimirem tots els obstacles i es crearà un paviment continu a tota la plaça.

 

De manera perpendicular a la línia que delimita el recorregut de trànsit rodat s’instal·len tires lineals de la mateixa pedra orientades cap a la Torre Musulmana.

 

L’accés als carrers que aboquen a la plaça tindrà uns límits concrets: l’accés a l’edifici de la Casa de la Palma (carrer de la Llibertat), el canvi de secció al carrer de Sant Vicent, l’actual límit del pas de vianants al carrer de València, el xamfrà amb el nou accés al carrer de Sant Roc i el límit de paviments de llambordes artificials al carrer del Castell.

 

El cost total de les obres amb l’IVA inclòs és de 147.340€, totalment finançades per part de la Diputació de València, a través del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles per a l’any 2015.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167