Patrimoni arquitectònic
ESGLÉSIA DE NOSTRA SRA. DELS ÀNGELS

ESGLÉSIA DE NOSTRA SRA. DELS ÀNGELS

s. XVIII Comença la seua construcció el 1750, dins del moviment neoclàssic i sota els auspicis de l'Ordre de Montesa. S'acaba el 1851. En la decoració intervingueren figures de gran renom, atribuint-se la talla de la Mare de Déu a José Cotanda. Va ser edificada al solar de l'antiga casa abadia, junt a l'església mitgeval anomenada "la vella", convivint totes dues durant dos dècades.
MAGATZEM DE MORET

MAGATZEM DE MORET

s. XX Aquesta interessant casa/magatzem és una mostra d'estil secessionista, amb façana de línies rectes i parets llises, d'una forma ascendent. A la vora apareix una decoració floral, mentre que al mig del cos central ens apareix un senzill rosetó. S'ha perdut gran part de la decoració ceràmica interior.
Plaça del Poble, 13

Plaça del Poble, 13

Principis s.XX Situada en l'entorn de la plaça, conforma conjuntament amb la resta d'edificis modernistes, una façana que cal mantenir, recuperant les plantes baixes
Plaça del Poble, 2

Plaça del Poble, 2

Conserva l'estil art noveaux, però sense la profusió decorativa d'altres façanes del poble. La façana d'un gran refinament, presenta els elements característics del modernisme, el balcó del pis principal presenta un abombament al mig. Tant el balcó com la part superior de les finestres presenten una decoració vegetal i naturista. El remat de l'edifici ha evitat el remat en línia recta, col·locant dos coronaments als extrems amb un òcul al mig de cadascú, i units els dos coronaments per mig d'una barana estreta. Antigament acollia el "piló de la carn", nom que rebia la carnisseria pública explotada en règim de monopoli. A la part deposterior existia un rodat on disposaven els estables de porgar el ramat, abans de degollar-lo; conduït per l'anomenat "camí de dins", que es correspón a l'actual Carrer dels Horts.
Plaça del Poble, 6

Plaça del Poble, 6

Principis s. XX Situada en l'entorn de la plaça, conforma conjuntament amb la resta d'edificis modernistes, una façana que cal mantenir, recuperant les plantes baixes.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167