Jaciments arqueològics
Port

Port

Es tracta d'un conjunt format per un edifici anomenat "el motor", perquè allotja una bomba elèctrica instal·lada a principis de segle XX, que va substituir una antiga màquina a vapor, de la qual encara s'aprecia el basament exterior del fumeral. En segon lloc està l'embarcador de petits vaixells de pesca, on naix un canal amb sortida a l'Albufera, destacant les restes d'un pont llevadís de ferro. A la part dreta destaca un habitatge de dues plantes, totalment abandonat, adossat a un magatzem d'eines que confronta al sequer d´arròs pavimentat de rajola.
Sitges

Sitges

Es tracta de 5 sitges que tenen una relació geomètrica especial: les 4 primeres tenien una ordenació linial paral·lela a la cara est de la torre i la cinquena se situava a 90º d'aquesta alineació, confrontant-se al llenç sud de la torre. La sitja 1, de planta piriforme, presentava parets de morter i pedra, enlluïdes per ambdues cares i es fonamentava sobre dos o tres fileres de pedra travada amb morter i sota les quals el mur travessava una capa d'argila rogenca durant un metre aproximadament, sense utilitzar cap tipus d'argamassa per a la seua unió. La resta de sitges estaven parcialment assolades i no disposem d'informació sobre elles ja que no foren excavades.
Torreta

Torreta

Sabem que el camí de la Torreta començava a la replaça del carrer de Sant Roc, travessant les eres fins la marjal, anomenant-se així als documents notarials del segle XVIII. No obstant, malgrat l'evidència, no sabem exactament el motiu d´aquest topònim, i més encara quan hi ha dues partides homònimes: la "torreta ampla" i la "torreta estreta".
Venta de Ferrer

Venta de Ferrer

En la carretera de Silla - Alacant N-332, en la zona coneguda com "la ratlla" delimitant els termes municipals de Silla i Sollana, es troba l'anomenada "Venta de Ferrer", un edifici que apareix documentant l´any 1823 com un mesó de carretera dels habituals per a descans dels traginers en ruta.
Pàg. 2 de 2    Veure tots
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167