Jaciments arqueològics
Alteró
Alteró
Es tracta d'un jaciment superficial localitzat als camps que voregen el camí anomenat de l'Alteró, on arran de terra s'han localitzat fragments de sigil·lata fina vermella, anses i peus de gerres olieres, tègules planes i diversa vaixella comuna d'època islàmica, a més de ceràmiques verd manganés decorades amb motius lineals i zoomòrfics, característiques dels segles XIV – XV. També s'han extret dels horts carreus que impedien créixer els tarongers.
Però, la troballa més important ha estat, sense dubte,la de les diverses monedes localitzades de manera aïllada i al llarg de diferents moments pels propietaris confrontants, entre elles, un as edetà localitzat en 1959 pel Sr. Riera Gastaldo, i un "denari romà" sense més senyes, per Vicente Farinós Gimeno en 1971.
Fitxa
04-Altero.pdf 04-Altero.pdf (3,55 MB)
altero
Localització: Des del camí vell de Russafa s'accedeix pel camí fins a les parcel·les incloses en l'àmbit assenyalat.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167