Jaciments arqueològics
L'Alter o Mas de Baix
L'Alter o Mas de Baix
Les restes d'aquest jaciment estan situades al voltant del Mas de Baix. No s'hi aprecien estructures in situ, però a l'entrada del Mas hi ha una pedra de carreu, una basa de marbre i un bloc de pedra cilíndric. Solament s'han pogut observar una considerable concentració de restes ceràmiques molt fragmentades.
image002
Localització: Des de Silla per la carretera nacional N-332, un poc abans del quilòmetre 250, pel camí del Mas de Baix, situat a la banda dreta de l'esmentada carretera.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167