Jaciments arqueològics
La Torre
La Torre
La torre té forma de paral·lepíped rectangular de 13 metres de base i 13,75 d'alçada. Presenta dues plantes i una terrassa. L'accés a l'interior de la torre es fa per una porta situada a una altura de 4,25 metres i està flanquejada per dos carreus. La primera planta presenta una forma quasi quadrada (7,50 de costat) on es distribueixen tres galeries cobertes amb volta: la central mesura 1,35 metres i les laterals 1,50. Els murs de separació tenen un gruix de 1,50 metres. Les galeries es comuniquen mitjançant arcs de rajola de 2,50 de llum, excepte la lateral dreta que està encegada. La segona planta té la mateixa distribució que la inferior però els murs de separació són menys gruixuts. El seu sistema de construcció és de tàpia amb morter però amb un component de calç inferior. De la torre arranca un arc apuntat que pertanyia a alguna edificació adossada a la torre i que ha sigut enderrocada.
Fitxa
01-Torre.pdf 01-Torre.pdf (2,86 MB)
image002
Localització: S'accedeix des de la mateixa plaça de l'Ajuntament, ja que la Torre està situada en un pati interior de l'edifici
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167