Ajuntament de Silla

Benestar Social

Benestar Social

  Funcions

El Servei de Benestar Social són el conjunt coordinat d’actuacions municipals orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació de serveis d’informació, atenció i suport personal. L’objectiu és garantir les necessitats socials bàsiques de les persones en el manteniment de la seva autonomia personal.

  Ubicació Centres

EDIFICI FONT DE LA BÀSCULA

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23