Pressupost Municipal
Arxius Associats

             Per acord del Ple de 27 de desembre de 2016 es va aprovar de forma definitiva el Pressupost General de l’Ajuntament de Silla per l’exercici 2017, compres de l’Ajuntament i del seu Organisme Autònom depenent (Conservatori de Música). El Pressupost està vigent des de l’1 de gener de 2017 amb la seua inserció al BOP el 30 de desembre de 2016

ingressos
despesses
 
 
 
 
 
 
 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167