Gestió Tributaria
Arxius Associats
FUNCIONS

Entre les funcions de Gestió Tributària estan l'elaboració i manteniment dels padrons fiscals, així com el control, redacció i actualització de les Ordenances fiscals.

A més a més s'encarrega de les liquidacions tributàries, la resolució de recursos i reclamacions en matèria tributària, la tramitació de les sol·licituds de beneficis fiscals i autoliquidacions d'impostos.


IMPOSTOS


TAXES


PREUS PÚBLICS

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167