Facturació electrònica
Logo_Factura-e-1


FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

 

L’Ajuntament de Silla admetrà, a partir del 15 de gener de 2015,  la presentació, per mitjans electrònics, de factures emeses per proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis  en aquesta Administració, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic   

 

Per remetre les factures en suport electrònic, l’Ajuntament de Silla posa a disposició de la ciutadania un punt general d’entrada de factures electròniques en la plataforma FACe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, habilitada en la següent URL: https://face.gob.es

Podran accedir mitjançant els següents codis:

Ajuntament de Silla,  CIF-P4623200E: L01462303

Organisme Autònom Conservatori de Musica de Silla, CIF-Q4601153B : LA0003947

                

Fins els 2.500,00 € estaran exemptes de presentar factures electròniques i les podran presentar en paper.  

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167