Actualitat
Portada > Serveis Municipals > Policia Local > Actualitat > LA POLICIA LOCAL INFORMA: TALL DEL CARRER GERMANS ANTICH I PLAÇA HORT DEL SATISFETXO
LA POLICIA LOCAL INFORMA: TALL DEL CARRER GERMANS ANTICH I PLAÇA HORT DEL SATISFETXO
07/07/2016
LA POLICIA LOCAL INFORMA: TALL DEL CARRER GERMANS ANTICH I PLAÇA HORT DEL SATISFETXO

S’informa a tots els ciutadans de la ciutat de Silla, especialment als que hi viuen a la zona del Parc de Sant Roc, que el pròxim dilluns dia 11 de juliol a partir de les 08’00 hores, amb motiu de la realització d’obres de pluvials, es tallarà la circulació al carrer dels Germans Antich (tram comprés entre la rotonda de la plaça Sanchis Guarner i la part de darrer de l’església de Sant Roc), i a la plaça Hort del Satisfetxo (tram on es troben els xalets unifamiliars adossats). Aquestes obres tindran una duració aproximada de dos mesos.

D’aquesta manera el tram del carrer dels Germans Antich no afectat per la zona d’obres serà, provisionalment, de doble sentit de circulació per tal de facilitar l’entrada i l’eixida als veïns i veïnes i als guals que hi ha a l’esmentat carrer. Per tant, per facilitar el doble sentit de circulació, quedarà prohibit l’estacionament al costat de la vorera dels números imparells.

Igualment el tram de la plaça Hot del Satisfetxo comprés entre el carrer Borriana i la replaceta de la parròquia de Sant Roc també serà, provisionalment, de doble sentit de circulació, per tal de facilitar l’accés i eixida de vehicles a l’esmentada parròquia i, per facilitar el doble sentit de circulació, quedarà també prohibit l’estacionament de vehicles a la banda de la vorera del parc que hi ha a aquesta plaça.

Per la seua part, el tram de la plaça Hort del Satisfetxo comprés entre el carrer de Borriana i l’avinguda d’Ausiàs March canvia, provisionalment de sentit de circulació, passant a ser només d’eixida dels vehicles procedents del carrer de Borriana cap a l’avinguda d’Ausiàs March, i estant prohibit l’accés des d’aquesta avinguda.

Podeu veure al plànol que s’acompanya com va a quedar la circulació i la senyalització adient.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167