Actualitat
Portada > Serveis Municipals > Policia Local > Actualitat > RECOMANACIONS D'ÚS DE MATERIAL PIROTÈCNIC PER A LES FESTES FALLERES
RECOMANACIONS D'ÚS DE MATERIAL PIROTÈCNIC PER A LES FESTES FALLERES
03/03/2016
RECOMANACIONS D'ÚS DE MATERIAL PIROTÈCNIC PER A LES FESTES FALLERES
La Policia Local de Silla, davant la proximitat de les festes falleres fa les següents recomanacions i recordatoris.
escut
mascletà

El material pirotècnic va unit a la vida dels valencians. Són nombrosos els actes en què s'utilitzen, per això és convenient que conegueu unes dades bàsiques sobre el material pirotècnic i el seu ús, recomanant els següents consells:

No guardeu artefactes pirotècnics entre les robes ni en les butxaques.

No manipuleu els seus components, ni tregueu el seu contingut.

Mai els encengueu al costat o prop d'altres artificis.

A l'utilitzar-los en la via pública no oblideu que el carrer és de tots i cal fer-ho en els llocs autoritzats.

Adquiriu els articles només a comerciants i professionals autoritzats per a això.

No guardeu aquests articles, mai, a casa.

Utilitzeu en espais oberts sense risc d'incendi.

Les normes concretes per als diferents tipus de materials pirotècnics són les següents:

Voladors

No utilitzar mai si el timó (canya) està trencat o danyat. No utilitzar amb la mà. Mai dirigir ni llançar-los cap a persones o coses. Col·locar-los en posició vertical.

Petards i masclets

Mai heu d’encendre'ls subjectant-los amb la mà, es dipositen a terra, s'encén i ens anem separant. L'encesa es realitzarà, a ser possible, amb una metxa i no amb flama. No llançar-los contra altres persones o coses. No introduir-los en ampolles, llaunes i similars, produeixen una metralla molt perillosa.

Traques

Estendre-les totalment a terra, separant-les de vehicles, cases, i persones. El tro final ha de tindre una separació almenys de deu metres. Deixar la metxa al descobert obrint almenys quinze centímetres de paper.

Rodes

No utilitzar-les al costat de arbres secs o amb branques baixes.

Carcasses

Utilitzar només el canó que es subministra. Fixar el canó verticalment en sòl pla. Col·locar la metxa per fora. Descobriu la metxa deu centímetres i al encendre mantingau el més allunyada possible la mà i el cap, situar-vos semi-ajupits i una vegada presa la metxa allunyar-vos donant-li l'esquena. No poseu la cara ni una altra part del cos per sobre del canó una vegda encès.

Volcans, candeles i fonts

Deixar-los a terra, encendre la metxa i allunyeu-vos. Col·locar-los en posició vertical i en sòl pla.

Corre-cames i coets borratxos

No subjectar-los amb la mà, deixar-los a terra una vegada encesos. No llançar-los contra persones i coses. Només s'han d'utilitzar en llocs tancats de forma controlada i en actes i llocs autoritzats.

Classificació de productes pirotècnics

Categoria 1. (*) – Per a majors de 12 anys: Artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser utilitzats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d'edificis residencials.

La distància de seguretat ha de ser igual o superior a 1 metre.

Està prohibit el subministrament i ús de productes pirotècnics als menors de 12 anys, amb excepció dels pistons de percussió per a joguines.

Categoria 2. (*) – Per majors de 16 anys: Artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats a ser utilitzats en zones delimitades.

La distància de seguretat ha de ser igual o superior a 8 metres.

Categoria 3.- per a majors de 18 anys: Artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l'aire lliure en zones de gran superfície i el nivell de soroll no sigui perjudicial per a la salut humana.

La distància de seguretat ha de ser igual o superior a 15 metres.

Categoria 4.- Exclusiu per experts.

 

(*) El Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia, fa una excepció en les edats per a les categories 1 i 2 a menors supervisats per un adult prèviament autoritzat per escrit pels seus pares o tutors, quan participen en "despertaes", "cordaes", "correfocs", així com en actes particulars, esporàdics, etc. Rebaixa les edats per a l'ús d'articles pirotècnics de categories 1 i 2.

Categoria            Edat mínima per a la seva compra                           Edat mínima per al seu ús

Categoria 1                                         12 anys                                                               8 anys (*)

Categoria 2                                         16 anys                                                               10 anys (*)

Categoria 3                                         18 anys                                                               18 anys

(*) En ambdós casos, amb la supervisió d'un adult i autorització expressa per escrit del pare / mare o tutor.

Es prohibeix expressament l'adquisició i la venda a particulars de múltiple tro, i trons de fricció.  Recordeu que per als xiquets són especialment atractius. Controleu la seva compra i ús. Així evitarem fatídics accidents.

 

Per altra part, la Policia Local de Silla ha realitzat una campanya de prevenció i conscienciació sobre la utilització de productes pirotècnics a Silla dirigida a escolars de 4t, 5è i 6è de tots els col·legis de Primària de la localitat, amb la participació d’un total de 400 escolars.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167