Ordenances

Ordenança municipal de regularització d'usos i costums de l'àmbit rural de Silla

L'objecte d'aquesta ordenança rural és la regularització dels usos i costums de l'àmbit rural que es vénen practicant al terme de Silla.

Ordenança reguladora de la creació i el funcionament del «Banc de Terres Agrícoles de Silla»

Amb la creació del «Banc de terres agrícoles de Silla» es pretén incentivar als propietaris de les parcel·les abandonades o sense cultivar la seua posada en cultiu per terceres persones, la qual cosa redundarà en la disminució dels problemes agroambientals al terme de Silla.

Ordenança reguladora dels horts socials municipals

L'Ajuntament de Silla vol promoure la creació d'horts socials municipals concebent-los com un sistema modular que permet el cultiu individual de xicotetes parcel·les de terra, unes (grup 3) de forma tradicional, mitjançant la utilització de tècniques de cultiu respectuoses amb el medi ambient, i altres parcel·les (grup 1 i 2) preferentment de l'agricultura ecològica.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167