Drogopendències
UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA EN CONDUCTES ADDICTIVES - UPCCA -

 Imagen1

Què és la UPCCA?

És un servei que es dedica a previndre els riscos derivats del consum de tabac, alcohol, altres drogues i de conductes que poden convertir-se en addictives.

La UPCCA és un recurs municipal acreditat i subvencionat per la Conselleria de Santitat de la Generalitat Valenciana.

Com treballa la UPCCA?

A través de la transmissió d'informació i assessorament a la població sobre el tabac,  l'alcohol i altres drogues, i els problemes associats, promovent hàbits de vida saludables.

Les actuacions de caràcter preventiu es desenvolupen en l'àmbit escolar, familiar, comunitari i altres susceptibles d'accions preventives.

En l'àmbit escolar:
- Promoure accions i programes preventius als centres educatius, en els quals s'implica tant l'alumnat, com altres agents educatius.

- Informar, assessorar i donar suport als equips docents en matèria d'addiccions, estratègies de prevenció i detecció precoç d'estes.

En l'àmbit familiar:
- Informar, assessorar i donar suport a les famílies en matèria d'addiccions.

- Derivació si és el cas, a altres recursos assistencials.

- Orientació i formació a la família per afrontar la problemàtica amb els seus fills o filles en relació a l'ús o abús de drogues i altres conductes addictives.

- Escola de Pares i Mares.

En l'àmbit comunitari:
- Sensibilitzar la població en el tema de les addiccions, així com de la importància de la detecció i la intervenció precoç.

- Programa d'atenció a població amb consums esporàdics o en situació de risc, especialment adolescents.DADES DE CONTACTE:

Tècnica en Drogodependències

Telèfon: 961 212 222                 
Correu electrònic: upcca@silla.es

Horari d'atenció:    De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores    
                            Dimarts: De 16:00 a 18:30 hores       
                            Amb cita prèvia                 
            
C/ Sant Josep, 56 - Edifici de la Font de la Bàscula
46460-Silla

 ESCUDO_SILLAConselleria Sanitat

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167