Animals de companyia
9
El Ple de l'Ajuntament de Silla, va aprovar el Reglament Municipal d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos, i s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 195, de data 17 d'agost de 2013.

El nou Reglament ha entrat en vigor el 18 d'agost de 2013, derogant l'Ordenança municipal que ha estat vigent fins la data de publicació.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167