Animals de companyia
9
El Ple de l'Ajuntament de Silla, en la sessió ordinària del 20 de juliol de 2018, va aprovar la modificació parcial del Reglament Municipal d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos, i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 154, de data 9 d'agost de 2018.

El nou Reglament va entrar en vigor el 9 de setembre de 2018.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167