Agenda
Portada > Serveis Municipals > Salut pública > Agenda > PROGRAMA D'ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS ESTIU 2018
manos inclusión
18/06/2018
PROGRAMA D'ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS ESTIU 2018
La regidoria de Benestar Social convoca el programa d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en el període estival 2018.
manos inclusión
Del 20 al 25 de juny de 2018 s'obri el termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda per al programa d'atenció de necessitats i inclusió social a menors (de 3 a 18 anys) i les seues famílies en el període estival i activitats complementàries de temps lliure 2018.

La regidoria de Benestar Social, mitjançant la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va rebre la quantitat designada als Pressupostos de la Generalitat per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors de 3 a 18 anys per a l'estiu 2018, dirigida a un total de 65 menors de Silla, que prèvia sol·licitud i baremació pels Serveis Socials Municipals seran beneficiaris del Programa estiuenc per a cobrir les seues necessitats bàsiques, proporcionant-los l'alimentació i la participació en les activitats d'oci i temps lliure de forma gratuïta de dilluns a divendres, excepte festius, dels mesos de juliol i agost.

Les sol·licituds SOLS es podran RECOLLIR als SERVEIS SOCIALS (Edifici Font de la Bàscula), situat al carrer de Sant Josep, 56, en horari d'atenció al públic, de 9:00 a 14:00 hores a partir del dia 20 de juny. Les persones interessades han d'entrevistar-se prèviament amb el personal tècnic del Departament. Posteriorment, la sol·licitud s'ha de presentar a l'Oficina d'Assitència Ciutadana (Pl. del Mercat Vell) o en les formes previstes en la Llei de Procediment Administratiu, DEL 20 AL 25 DE JUNY DE 2018, junt a la documentació següent:

- Justificant d'ingressos del mes de maig 2018 de tots els membres de la unitat familiar (nòmines, certificats de pensions, certificats del SEPE o d'altres ingressos)
- Fotografia del menor
- Fotocòpia del SIP (targeta sanitària del menor)

Per ser beneficiari de l'ajuda s'han de complir els següents requisits:
- Tindre de 3 a 18 anys
- Estar empadronat al municipi de Silla
- No superar els ingressos mensuals de la unitat familiar en el moment de la valoració, la quantia de l'IPREM que està establerta en 537,84  €.
- Compromís d'utilització del servei durant els DOS mesos d'estiu.

IMPORTANT: SI ES SUPERA EIXA QUANTITAT NO ES PODRÀ ACCEDIR A LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167