Ajuntament de Silla

Urbanisme, Obres, Serveis i Manteniment

El Departament d’Urbanisme gestiona les llicències per a les activitats empresarials que s’ubiquen al nostre poble. Us hi podeu adreçar si necessiteu informació sobre els tràmits relacionats amb llicències urbanístiques (obres, demolicions, parcel·lacions, actuacions d’urbanització, etc.).

  Regidoria

VICENT ZARAGOZÁ ALBEROLA

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23