Ajuntament de Silla

Normalització Lingüística

El Servei de Normalització Lingüística o Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) és un servei públic que té com a objectiu la normalització lingüística a l’Ajuntament i al municipi.

Les funcions o tasques son:

Assessorament: Revisa els textos de l’Ajuntament i corregeix els textos de les associacions del poble que hagen de tindre molta difusió com són els llibrets de falla, els cartells d’AESI i, fins i tot, la retolació dels comerços que ho demanen. A més, assessora el veïnat si vol valencianitzar el seu nom o cognoms, matricular-se en les proves de la JQCV, si tenen dubtes sobre els drets lingüístics, etc.

 

Dinamització: Du endavant diversos projectes com el Porrot Jove de Narrativa i organitza durant l’any diferents campanyes de promoció lingüística adreçades a la població en general com «Rebaixes i Descomptes» o «La carta als Reis d’Orient».

Formació: Informa les persones que volen aprende valencià, imparteix cursos de valencià al personal de l’Ajuntament i col·labora amb el professorat de valencià del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA).

Col·laboració: Col·labora amb els serveis de l’Ajuntament, el Conservatori, el Centre de Formació de Persones Adultes, els col·legis, els instituts i les associacions de Silla. Pero també col·labora amb la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de Valencià, les d’agéncies de promoció del valencià (AVIVA) i les associacions que vetlen per l’ús de la llengua, com ara Escola Valenciana, a fi de promoure i difondre diverses campanyes.

 

L’any 2009 l’Ajuntament va signar un protocol de col·laboració entre la Consellería d’Educació, Cultura i Esport, l’Académia Valenciana de la Llengua (AVL) i els ajuntaments  que disposen d’agéncia de promoció del valencià, amb la finalitat de coordinar les actuacions en matéria de normalització del valencià. A partir d’aquest moment el Servei de Normalització Lingüística  també s’anomena Agència de Promoció del Valencià.

  Regidoria

LAURA MILLÁN PALAU

  Plaça del Poble 1, Silla, 46460
  Apartat de correus 399
  96 120 01 16
  96 121 22 23